تلاطم عشق

زندگی

پدافند هوایی به مجموعه جنگ افزارها و تجهیزاتی گفته می شود که اجرای مأموریت های زیر را برای پشتیبانی از نیرو های رزمنده و حفاظت از مناطق حیاتی فراهم نماید. مأموریت پدافند هوایی شامل چهار مرحله زیر می باشد:

1) تجسس: یگان  پدافند هوایی پس از دریافت اطلاعات پروازی هواپیماهای مهاجم دشمن شامل سمت،ارتفاع،سرعت و مسافت عملیات تجسس درجهت رویت را دنبال می نماید.

2) شناسایی: پس از رویت هواپیما در فضا نسبت به شناسایی آن و تعین نوع آن و اطمینان از اینکه خودی نباشد اقدام می نماید.  

3) درگیری: پس از شناسایی هواپیمای مهاجم دشمن با توجه به تعداد آنها و تعداد جنگ افزارهای حاضر در منطقه بر اساس وضعیت تاکتیکی پیش بینی شده پدافند هوایی با هواپیما و یا هواپیماهای مهاجم درگیر می شود.

4) انهدام: با توجه به ارتفاع و وضعیت تاکتیکی  هواپیماهای مهاجم و سلاح های موجود پدافند هوایی تلاش در جهت متواری ساختن هواپیما ودر ادامه سعی در مورد اصابت قرار دادن و انهدام آن می نماید.

مقابله با اهداف زمینی ( تانکهای مهاجم و...) از جمله مأموریت های فرعی توپ های پدافند هوایی محسوب می شوند.

طبقه بندی کلی عرصه نبرد: فضای نبری شامل حداکثر ارتفاعی است که سلاح های پدافند هوایی یک کشور قادرند در آن محیط اجرای آتش نمایند. لذا به منظور تفکیک و دسته بندی سلاح های پدافند هوایی و حداکثر استفاده از امکانات موجود با در نظر گرفتن شرایط وضعیت جغرافیایی و اقلیمی کشور و قابلیت های تاکتیکی فضای نبرد در ایران به سه ارتفاع کلی بشرح زیر تقسیم می شوند.

الف) ارتفاع کوتاه( پست) : ارتفاع پست به حد فاصل ارتفایی اطلاق می شود که امکان دفاع نزدیک در آن میسر باشد. در این ارتفاع که حدود 20000پا (66/6کیلومتر) از سطح زمین می باشد تردد هواپیماهای خودی بغیر از دالان های هوایی بی خطر یا بدون تصویب قبلی فرماندهی پدافند هوایی ممنوع می باشد. شایان ذکر است به منظور تفکیک و دسته بندی سلاح های پدافند هوایی و حداکثر استفاده مطلوب از امکانات و سلاح های موجود، ارتفاع منطقه پست به سه ارتفاع 4،2و بالاتر از 4کیلومتر به ترتیب تحت عنوان کلاس های 3،2،1،تقسیم بندی می گردد(جدول صفحه 10)

ملاحظات منطقه پست شامل موارد زیر می باشد :

1) امکان درگیری همزمان با چند هواپیما که از جهات مختلف حمله می نمایند.

2) امکان تیر اندازی در عمق تا اندازه ای که ماسوره به صورت خود ترکان عمل می کند

3) قابلیت رویت شناسایی و کنترل هواپیماهای مهاجم به صورت بصری

4) هواپیماهای مهاجم قادر هستند اهداف نقطه ای و محدود را به صورت بصری شناسایی و کنترل نموده و براحتی آن را مورد اصابت قرار دهند.

ب) ارتفاع متوسط: حد فاصل ارتفاع 20000پا الی 50000پا می باشد در این ارتفاع موشک نسبت به توپ پدافند هوایی از کاربرد بیشتر و موثرتری برخوردار می باشد.

ج) ارتفاع بالا : حد فاصل ارتفاع 50000پا و بالاتر می باشد که در این ارتفاع صرفاً موشک های برد بلند قابل هدایت کاربرد موثر دارند(شکل)

 

توپ پدافند هوایی: توپ های پدافند هوایی از نظر تحرک،فراوانی،ارزانی سلاح و مهمات و ســـــــهولت در بـکار گیری نسبت به موشکها در ارتفاع پست از کارایی بیشتری برخوردارند

(ارجح ترند). با توجه به اینکه توپ های ضد هوایی دارای ویژگی و مشخصات متفاوتی نسبت به هم هستند ، لذا تقسیم بندی فضای پست به سه کلاس به شرح زیر انجام می شود.

الف) توپ های ضد هوایی کلاس یک: توپ های ضد هوایی این کلاس می توانند با برخورداری از نواخت تیر بالا، تحرک مناسب، فراوانی و همچنین سادگی در آموزش و نگهداری و بکارگیری با اجرای آتش به موقع از ارتفاع 10تا 2000متری موجبات دفع،انهدام و یا کاهش توان عملیاتی پرنده های دشمن را فراهم سازند.

ب) توپ های ضد هوایی کلاس دو: توپ های ضد هوایی در این کلاس لازم است علاوه بر تقویت آتش جنگ افزار های کلاس یک، مشخصات و مختصاتی داشته باشند تا بتوانند در ارتفاعی بالاتر بادقت و حجم آتش بیشتر به صورت مکانیکی و الکترو مکانیکی و با استفاده از رادار و امکان کنترل و هئدایت موشک های هم کلاس از ارتفاع 10تا4000متری پرنده های دشمن را در گیر و تهدید کند.

ج) توپ های ضد هوایی کلاس سه: توپ هی ضد هوایی در این کلاس باید بتوانند، علاوه بر تقویت آتش جنگ افزار های کلاس های قبلی با دارا بودن برد،دقت و قدرت آتش بیشتر با پرنده های دشمن در ارتفاع بالاتر از 4000متر در گیر و آنها را تهدید نمایند. دلیل پذیرش این کلاس وجود تهدیداتی است که می توانند در زمان های بحران سیستم های راداری و موشکهای پدافند هوایی خود را غیر فعال یا مختل نمایند.

توپ های ضد هوایی با توجه به نوع سیستم نشانه روی و تیر اندازی و همچنین از نظر ترابری به شرح زیر تقسیم می شوند:

الف) تقسیم بندی توپ ها از نظر نشانه روی به طرف هدف و تیر اندازی

1) بصری- مکانیکی: در این روش توسط نفر تیرانداز مرکز دوربین روی هدف قرار گرفته و همزمان با فشار تیر اندازی انجام می گیرد مثل توپ 23و57میلیمتری فاقد رادار (شکل)

2) الکترونیکی : در این روش جنگ افزار به سیستم رادار مجهز(وصل) شده و ابتداءاپراتور هدف را در مرکز دستگاه قرار می دهد،سپس لوله بطور خودکار هدف مورد نظر را نشانه و پس از قرار گرفتن در برد موثر عمل شلیک خود بخود انجام می گیرد مثل توپ شیلیکا، اولیکت و 57میلیمتری مجهز به رادار(شکل)

توجه:

1) چنانچه به دلایلی سیستم راداری جنگ افزار از کار بیفتد خدمه قادر هستند به صورت بصری_ مکانیکی مأموریت را ادامه دهند.

2) در توپ های خود کششی برای تسریع در حرکت لوله از الکترو موتور استفاده شده و چنانچه سیستم به رادار مجهز نباشد تیراندازی به روش بصری- مکانیکی انجام می گیرد.

ب) تقسیم بندی توپ ها از نظر ترابری :

1) کششی: این نوع جنگ افزارها روی چرخ(سکوهای متحرک) سوار و بوسیله خودرو کشیده می شوند مثل توپ23، 5/14، 57میلیمتری (تک لول)(شکل)

2) خود کششی: این نوع جنگ افزار ها روی خودرو چرخدار یا شنی دار نصب شده و نیاز به خودروی مستقلی ندارد، مثل توپ 57میلیمتری خود کششی دولول(شکل)

هر یک از جنگ افزار های کششی و خود کششی ممکن است توسط هواپیما، بالگردان ، قطار،کشتی و... به صورت محمول جابجا شوند که این امر در تقسیمات فوق تأثیری ندارد. شایان ذکر است جنگ افزارهای 20، 23و 37میلیمتری و بعضی موشکهای سبک در زیر هواپیما های شکاری و یا بالگردان نصب شده اند.

ساختتمان کلی جنگ افزارها: ساختمان جنگ افزارهای پدافند هوایی بطور کلی از چهار قسمت اصلی بخش ثابت(تحتانی)، بخش متحرک در سمت، بخش متحرک در ارتفاع و تجهیزات نشانه روی تشکیل می شوند.

1) چرخ ها وسیستم تعلیق: سهولت در جابجایی جنگ افزار و خنثی نمودن ضربات حاصل از دست انداز های جاده

2) جک ها: از نوع هیدرولیکی یا مکانیکی بوده که به منظور حاضر به جنگ و همچنین تراز عرض جنگ افزار ساخته شده اند.

3) قنداق تحتانی : به صورت شاسی و بدنه اصلی جنگ افزار است که در زیر قرار گرفته و نقطه اتکا بخش فوقانی محسوب می گردد.

4) قنداق فوقانی : روی قنداق تحتانی (بدنه) سوار شده و امکان حرکت در سمت اجزاء بخش فوقانی را فراهم می سازد.

5) دستگاه حرکت در سمت: که به قنداق های تحتانی و فوقانی متصل و سبب چرخش قنداق فوقانی و حرکت در سمت لوله می شود. این دستگاه به صورت مکانیکی کار می کند که در صورت نصب الکتروموتور حرکت سریع تر می شود.

6) گهواره: لوله ومتعلقات آن را در بر گرفته و لوله را در هنگام عقب نشینی در جهت جلو هدایت می نماید.

7) دستگاه حرکت در برد: که به قنداق فوقانی و گهواره متصل و سبب حرکت در ارتفاع لوله می شود. این دستگاه به صورت مکانیکی کار می کند که در صورت نصب الکترو موتور حرکت آن سریع تر می شود.

8) لوله: به منظور چرخش گلوله و استقرار آن در خط پرواز ساخته شده است

9) کولاس و مکانیزم آتش: به منظور حرکت گلوله به جلو، مسدود کردن عقب لوله، آتش زدن خرج پرتاب و پراندن پوکه به بیرون بعد از شلیک ساخته شده است.

10) سیستم خشاب گذاری: به منظور در بر گرفتن خشاب های مسلح و حرکت تک تک گلوله ها در جلو کولاس ساخته شده که به صورت خودکار بر اساس شلیک وحرکت رفت و برگشت کولاس عمل می نماید.

11) موازنه: موازنه از نوع فنری بوده و به منظور متعادل کردن وزن نا متعادل لوله ساخته شده است.

12) سیستم کنترل عقب نشینی: از نوع روغنی فنری بوده و بمنظور کنترل حرکت لوله هنگام عقب نشینی و رجعت آن به محل اول ساخته شده است.

3) تجهیزات نشانه روی: این تجهیزات شامل تجهیزات پیشگیری (سمت،سرعت،شیرجه،صعود و مسافت)، کلیماتور نشانه روی و وسایل روشنایی کار در شب می باشد که بمنظور پیشگیری و نشانه روی به طرف هدف ساخته شده است. شایان ذکر است در یک سو از توپ های پدافند هوایی عمل نشانه روی به کمک رادار و سایر تجهیزات جانبی انجام می گیرد.

 

موشک: مجموعه ای است قابل پرتاب متشکل از سر جنگی،خرج پرواز موتور و سیستم کنترل هدایت، که به صورت یکپارچه به طرف هدف پرتاب می شود. انواع موشک های پدافند هوایی را می توان موشک های زمین به هوا و موشک های هوا به هوا که توسط هواپیما و بالگردان ها به طرف اهداف هوایی شلیک می شوند را نام برد که در این مبحث به معرفی موشک های زمین به هوا پرداخته می شود.

تقسیم بندی موشک های پدافند هوایی از نظر نحوه هدایت:

الف) موشک با هدایت فعال (هوا به هوا یا هوا به زمین)

ب) موشک های با هدایت نیمه فعال: در این سیستم فرستنده رادار در روی زمین و گیرنده در داخل موشک قرار گرفته است. از محسنات آن این است که فرستنده و منابع تغذیه رادار که معمولاً سنگین هستند در روی زمین قرار گرفته و گیرنده آن (که می توان آن را از نظر وزن و حجم کوچک ساخت) در روی موشک قرار گرفته است.

در این سیستم بیش از یک موشک نمی توان به طرف هدف پرتاب کرد و رادار تعقیب هدف، یک موشک را هدایت و بر روی آن قفل می کند. بنابراین تعداد هدف هایی که می توان با آنها درگیر شد بستگی به تعداد رادار های تعقیب دارد. سیستم موشکی هاگ از این نوع بوده و دو رادار تعقیب دارد و می تواند در یک زمان با دو هدف درگیر شود. در این سیستم موشک دارای رادار       ردیاب است که فقط نسبت به بازتاب های امواج صادره از منبع مادر حساس می باشد(شکل)

ج) موشک های با هدایت غیر فعال: در این سیستم موشک به سمت اطلاعات صادره از هدف (امواج رادیویی، امواج صوتی، مادون قرمز، حرارت منتشره از اگزوز هواپیما) هدایت می گردد در حقیقت می توان اینطور گفت که هدف نقش فرستنده را بازی می کند و گیرنده در داخل موشک قرار داده شده است. اکثر موشک های اولیه از این نوع بوده اند. ( موشک های سایرویندر ، آتول، سام7، ردآی استینگر)

موشک انداز ها: موشک انداز(لانچر) جنگ افزاری است که به منظور حمل، نشانه روی، شلیک ومعمولاً هدایت موشک به طرف هدف بکار می رود. موشک انداز ها بر اساس حمل و نقل شامل موارد زیر می باشد.

الف) موشک انداز خود کششی : لانچری که روی خودرو نصب و حامل موشک و معمولاً تجهیزات راداری همراه می باشد. از این موشک انداز ها برای حمل و شلیک موشک های بزرگ  و وزن زیاد استفاده می شود(شکل)

ب) موشک انداز کششی : لانچر چرخ داری که حامل موشک بوده و توسط خودرو جابجا(کشیده) می شود. رادار از تجهیزات جانبی این لانچر می باشد که معمولاً پس از حاضر به جنگ شدن موشک انداز ها در کنار آن قرار داده می شود.شکل

ج) موشک انداز قابل حمل توسط نفر: موشک انداز های دستی به شکل لوله های تو خالی و سبک هستند که به راحتی توسط نفر قابل حمل می باشند. شکل

 

1- موشک راپیر: سیستمی است هدایت شونده کاملاً متحرک این موشک جهت درگیری با هدف های هوایی در ارتفاع پایین کمتر از 4000متر ساخته شده . دارای پوشش درگیری قابل ملاحظه و عکس العمل سریع بوده و بدستگاه کشف و شناسایی هدف و سیستم اعلام خطر مجهز می باشد نوعی از آن بر روی خودروی زرهی سبک نصب شده است.شکل

2- موشک زمین به هوای سام 2: 35پا طول ، حدود 45کیلومتر برد، موشک دومرحله ای با سوخت جامد و مایع ، کلاهک مواد منفجره 130 کیلویی موشک را تا ارتفاع 80000پا پرتاب می کند. سکوی پرتاب با شش موشک در کنار رادار خان سانگ به شکل ستاره آرایش یافته (شکل)

3- موشک زمین به هوای سام 3: طول 20پا احتمالاً هدایت از طریق فرمان، برد موثر 6تا22کیلو متر، کلاهک مواد منفجره شدید قابل پرتاب تا ارتفاع40000پا(شکل)

4- موشک زمین به هوای سام 4: طول 29پاو6اینچ، برد حدود 70کیلو متر، حداکثر قابلیت هدایت تا ارتفاع80000پا ، تأمین نیروی موشک بوسیله چهار موتور با سوخت جامد، کلاهک از نوع منفجره شدید(شکل)

5- موشک زمین به هوای سام 6: طول 19پا، برد 30تا 35 کیلومتر ، سوخت جامد مجهز به دستگاه رادار straightflush ، کلاهک با ماده منفجره شدید ، ترکش پرتاب قطعات 300پا تا 33000پا (شکل)

6- موشک استرلا: ساخت روسیه بوده و در غرب به آن سام 7 گریل می گویند. سیستم هدایت آن مادون قرمز بوده و می تواند از 4000 متری با هدف در گیر شود . از روی شانه نفر حمل شده و سرعت آن 470متر در ثانیه می باشد. طول 4پا و 2اینچ، قابل پرتاب از شانه نفر، دارای دستگاه هدایت اشعه مادون قرمز، کلاهک از نوع مواد منفجره شدید، برد5/3کیلومتر، قابل پرتاب از روی زمین و خودرو، اصابت موثر در ارتفاع150تا10000پا (شکل)

7- موشک زمین به هوای سام 8: این موشک بوسیله هدایت از ارتفاع 150تا2000پا هدایت می گردد. این موشک به دستگاه های رادار یاب مجهز است، محمول روی روی خودروی زرهی آب خاک شش چرخ بطول 29پا و6اینچ، برد 10 الی 15کیلومتر، مجهز به دستگاه ردیاب الکترونیکی چشمی ( احتمالاً تلویزیونی ) در پشتیبانی نزدیک نیروهای زرهی و مکانیزه(شکلا)

8- موشک زمین به هوای سام 9: قابل حمل روی خودروی زرهی آنجاکیBRDM-2 با8/1متر طول و 4نفر خدمه ، برد7کیلومتر، مجهز به دستگاه تجسس مادون قرمز، برجک دستگاه پرتاب 4موشکحمل می کند. موشک سام-9 همرا با سیستم ضد هوایی ZSU-23-4 مورد استفاده قرار می گیرد(_شکل)

 

موشک سهند

مأموریت: یک وسیله آتش مطمئن برای پوشش مستقیم یگانهای پیاده، زرهی ، توپخانه، هوابرد و منابع حیاتی در مقابل حملات هوایی دشمن که از سقف پرواز کوتاه استفاده می کنند.

مشخصات: جنگ افزاری است ساخت امپریالیسم(روسیه) هدایت شونده با موتور عکس العملی که با سوخت جامد کار می کند. بوسیله نفر خمل و از دوش همان نفر پرتاب می شود و بر علیه هدف های هوایی با سقف پرواز کوتاه که قابل رویت بیا چشم باشد مورد استفاده قرار می گیرد و معمولاً از جهت از بین بردن هدف های رونده که منبع حرارتی آنها در عقب می باشد موثرتر است. این جنگ افزار را می توان از روی زمین های صاف، درون سنگرها، داحل نفر بر های زرهی و از روی سکو های متحرک راه آهن و از روی وسایل آبی و خاکی و... پرتاب نمود.

مختصات: کالیبر با قطر داخلی لوله 72م م ، وزن کل جنگ افزار15کیلوگرم ، وزن موشک800/9کیلوگرم ، وزن مکانیزم پرتاب950/1کیلوگرم ، وزن باتری منبع تغذیه 660گرم ، وزن خرج موتور های موشک200/4گرم ، وزن خرج جنگی 370گرم ، وزن جعبه بسته بندی 58گیلو گرم ، طول لوله 150سانتیمتر ، طول موشک144سانتیمتر ، طول جعبه دسته بندی 5/165سانتیمتر ، عمر منبع تغذیه زمینی حداقل40ثانیه ، مدت کار منبع تغذیه11ثانیه ، زمان رسیدن منبع تغذیه هوایی به فرمان کار در حالتی که حرارت از20- تا50+ درجه باشد یک ثانیه 20- تا 40- درجه باشد 3/1ثانیه می باشد ، میدان دید موشک در حالت تعادل محوری 5/1ذرجه ، حداکثر زاویه تعیین سمت بعد از خارج شدن از تعادل محوری 40درجه ، سرعت اولیه موشک هنگام پرتاب 28متر بر ثانیه ، سرعت متوسط موشک در هوا 500متر بر ثانیه ، زمان سیستم خود ترکان موشک 12 الی 17ثانیه ، حداکثر برد موشک در حالت تعقیب 4700 متر، حداکثر برد موشک در حالت برخورد مستقیم 2800متر ، حداقل ارتفاع موشک 50 و حداکثر ارتفاع موشک 2300متر

1- لوله پرتاب2- مکانیزم پرتاب 3- منبع تغذیه 4- موشک    شکل

 

 

ساختمان موشک

1- کلاهک هدف یاب 2- بخش فرامین 3- بخش جنگی 4- بخش موتوری     شکل

 

حالات تیر اندازی

 حالت ایستاده : در این حالت شلیک از زاویه 20تا زاویه 60 انجام می شود (شکل)

حالت به زانو : در این حالت شلیک از زاویه 20 تا زاویه 40 می باشد

 تیر انداز در حال تیر اندازی از روی نفر بر تیر انداز در حال تیر اندازی از داخل سنگر

جعبه بسته بندی موشک سهند 3   تیر انداز در حال حمایل فنگ

نکات تأمینی جنگ افزار (موشک)

1- بدون استفاده از عینک حفاظتی پرتاب موشک انجام نشود

2- موشک زمانی پرتاب شود که پوششهای جلویی و عقبی برداشته شده باشد

3- در موقع تیر اندازی زاویه ارتفاع لوله پرتاب نسبت به سطح افق و با نسبت به بلند ترین نقاط و اشیاء محل که در فاصله 50متری تیر انداز قرار گرفته اند نباید کمتر از 20 درجه باشد

4- چنانچه زاویه ارتفاع لوله پرتاب از 40 درجه تجاوز کند پرتاب موشک در وضعیت به زانو ممنوع خواهد بود و چنانچه از 60 درجه تجاوز کند پرتاب موشک در وضعیت ایستاده ممنوع خواهد بود

5- پریدن از خودرو با سلاح ممنوع می باشد

6- اگکر داحل خودرو باشیم باید موشک را به صورت عرضی بگیریم

7- و...

             

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت ۱۷:۲ بعد از ظهر  توسط فیروز عبداللهی  |